ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thay đổi thông tin doanh nhiệp là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thông tin trên Gấy phép đăng ký kinh doanh để cập nhật các thông tin phù hợp với định hướng phát triển cỉa doanh nghiệp như: Vốn điều lệ, địa điểm kinh doanh, nghành nghề kinh doanh ...

Đây là dịch vụ giúp tối ưu chi phí cho và thời gian cho doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
  1. Thay đổi tên doanh nghiệp

  2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

  3. Thay đổi người đại diện pháp luật

  4. Thay đổi vốn điều lệ

  5. Thay đổi loại hình doanh nghiệp

  6. Các thông tin khác thể hiện trên Giấy đăng ký kinh doanh lần đầu.

Qui trình thực hiện

1

CHUẨN BỊ HỒ SƠ

Đội ngũ chuyên viên của Nhất Tín sẽ hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ liên quan để đăng ký thay đổi thông toin doanh nghiệp.

2

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN

Nhân viên pháp lý của Nhất Tín sẽ nhận ủy quyền của khách hàng và thay khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp.

3

THANH TOÁN LỆ PHÍ

Thanh toán lệ phí và các phí dịch vụ liên quan theo hợp đồng dịch vụ được ký.

4

THANH TOÁN LỆ PHÍ

Nhân viên của Nhất Tín sẽ nhận Giấy đăng ký kinh doanh đã điều chỉnh và bàn giao tận nơi cho khách hàng.

LIÊN HỆ