THỦ TỤC MUA BÁN, SÁP NHẬP, GÓP VỐN - M&A

Mua bán, sáp nhập, góp vốn doanh nghiệp là hình thức chuyển nhượng, bổ sung một phần vốn hoặc toàn bộ vốn hóa của doanh nghiệp nhằm đảm bảo lịch ích cao nhất trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Đây là thủ tục phức tạp vì liên quan nhiều quy định về điều kiện chuyển nhượng của cả bên bán lẫn bên mua, vì vậy cần phải có đơn vị tư vấn chuyên nghiệp mới đảm bảo thực hiện đúng qui định của pháp luật.

QUI TRÌNH

1

KHẢO SÁT

Đội ngũ chuyên viên của Nhất Tín khảo sát về nhu cầu của các bên liên chuyển nhượng/ góp vốn

2

XÁC MINH

Xác minh điều kiện của các bên khi tham gia chuyển nhượng/ góp vốn.

3

THỰC HIỆN THỦ TỤC.

Nhân viên pháp lý của Nhất Tín sẽ nhận ủy quyền của các bên liên quan để -thực hiện các thủ tục chuyển nhượng/ góp vốn.

4

BÀN GIAO KẾT QUẢ

Nhân viên pháp lý của Nhất Tín sẽ nhận kết quả và bàn giao tận nơi cho khách hàng.

LIÊN HỆ