GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Giấy phép xây dựng là văn phản pháp lý do cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới

Giấy phép xây dựng là thủ tục pháp lý bắt buộc đối với tất cả các công trình, trừ những trường hợp miễn giấy phép theo Luật Xây dựng hiện hành.

ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP
  1. Công trình phù hợp qui hoạch

  2. Công trình phù hợp mục đích sử dụng đất

  3. Đảm bảo an ninh quốc phòng

  4. Đảm bảo an toàn môi trường

  5. Đảm bảo thời hạn tồn tại của công trình

TRÌNH TỰ CẤP PHÉP XÂY DỰNG

1

LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ

Chủ đầu tư có thể tự lập hoặc thuê đơn vị thiết kế

2

NỘP HỒ SƠ

Nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng đến cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền.

3

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra thực địa, thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan Nhà Nước ....yêu cầu sửa chữa bổ sung nếu cần thiết.

4

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

Các hồ sơ đủ điều kiện sẽ được phê duyệt cấp phép xây dựng.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7

Hãy để chúng tôi giải quyết mọi khó khăn của bạn một cách nhanh nhất.