DỊCH VỤ KẾ TOÁN

black Android smartphone near ballpoint pen, tax withholding certificate on top of white folder
black Android smartphone near ballpoint pen, tax withholding certificate on top of white folder

Dịch vụ kế toán là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng qui định pháp luật về công tác kê toán, thuế trong hoạt động của doanh nghiệp

Đây là dịch vụ giúp tối ưu chi phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không cần thuê nhân viên chuyên trách mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng qui định của pháp luật.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH
  1. Lập hồ sơ và kê khai thuế, thực hiện thủ tục miễn, giảm, ưu đãi thuế ....

  2. Kiểm tra hóa đơn chứng từ và hạch toán chi phí

  3. Lập các khoản thuế phải nộp theo qui định

  4. Thông báo các khoản và thời hạn phải nộp cho khách hàng.

  5. Hoàn chỉnh sổ sách kế toán theo qui định pháp luật

từ 1.500.000đồng/tháng

ƯU ĐIỂM

1

CHUYÊN MÔN CAO

Đội ngũ kế toán chuyên nghiệp với chuyên môn cao sẽ giúp bạn tối ưu các khoản thuế, qua đó tối ưu hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.

2

CHI PHÍ THẤP NHẤT

Chi phí thấp nhất, bạn không cần chi trả thêm các khoản lương thưởng và chế độ cho nhân sự cố định.

3

HỖ TRỢ TỐT NHẤT

Bạn sẽ được thông báo tất cả các khoản thuế phí cần đóng mà không lo trễ hạn.

CONTACT US

If you're interested in hearing more about the way we work, have a business proposal, or are interested in making a purchase, we'd love to hear from you.